Які двигуни мають абсолютно жорстку механічну характеристику?

1) асинхронні двигуни

2) +синхронні двигуни

3) двигуни постійного струму

4) асинхронні двигуни, що працюють при ковзаннях більших від критичного

Л-1, с. 10

Які двигуни володіють м’якою механічною характеристикою?

1) синхронні двигуни

2) асинхронні двигуни

3) +електродвигуни постійного струму послідовного збудження

4) правильної відповіді немає

Л-1, с. 11


Скільки номінальних(типових) режимів роботи електродвигунів передбачено стандартом?

1) 6

2) +8

3)10

4)12

Л-1,с, 70

12) Електромагнітний момент, Н·м, визначають за формулою:

1)

2) +

3) М = Ре+ωо

4) М = Ре – ωо

Л-1, с. 33

13) Ковзання, за якого двигун розвиває максимальний момент, називають:

1) номінальним

2) +критичним

3) мінімальним

4) пусковим

Л-1, с. 34

14) Номінальне ковзання визначається за формулою:

1)

2)

3) +

4)

Л-4, с. 24

15) ВА51Г – це:

1) кормодробарка

2) запобіжник

3) електродвигун

4) +автоматичний вимикач

Л-4, с. 142

16) Безпосереднє вмикання обмоток статора електродвигуна на повну напругу електричної мережі називають:

1) не прямим пуском

2) гальмуванням противмиканням

3) реверсуванням

4) +прямим пуском

Л-1, с. 39

17) При пуску двигуна за схемою перемиканням обмоток Які двигуни мають абсолютно жорстку механічну характеристику? статора з "зірки" на "трикутник" пусковий момент:

1) +зменшується в три рази

2)збільшується в три рази

3)зменшується в два рази

4) збільшується в рази

Л-1, с. 39, 40

18) Обертання ротора і електромагнітного поля статора у протилежних напрямах називається:

1) + гальмуванням противмиканням

2) рекуперативне гальмування

3) динамічне гальмування

4) правильної відповіді немає

Л-1, с. 42

19) Регулювання швидкості зміною кількості пар полюсів можливе тільки в:

1) двигунах з фазним ротором

2) +спеціально виконаних багатошвидкісних асинхронних двигунах з короткозамкненим ротором

3) двигунах з підвищеним ковзанням

4) правильна відповідь відсутня

Л-1, с. 54


documentazdocjx.html
documentazdojuf.html
documentazdoren.html
documentazdoyov.html
documentazdpfzd.html
Документ Які двигуни мають абсолютно жорстку механічну характеристику?